Extra info Zomerkamp 2021!

De Senioren gaan op kamp van zaterdag 24 juli t/m zaterdag 31 juli.

De vertrektijden voor deze groepen zijn als volgt:

Waoghels: 11.00 uur

Gorg3ls: 11.00 uur

Wuilesse: 10.30 uur

Kraom: 10.00 uur

De Senioren kunnen hun bagage inleveren bij het Patronaat op vrijdagavond 23 juli vanaf 19.00 uur.

Sjmaor en Qûajiopeia gaan op kamp van zaterdag 31 juli t/m dinsdag 3 augustus. De Batravers en Kaerelloead gaan op kamp van zaterdag 31 juli t/m zaterdag 7 augustus.

De vertrektijden voor deze groepen zijn:

Sjmaor*: 13.30 uur

Qûasjiopeia: 12.30 uur

Batravers: 13.00 uur

Kaerelloead: 13.30 uur 

* Sjmaor vertrekt om 13.30 uur vanaf het Patronaat naar het afgesproken punt.

 

Alle groepen zullen vanaf het Patronaat vertrekken.

Voor de Junioren geldt dat de bagage ingeleverd dient te worden bij het Patronaat op het moment dat de groep vertrekt. 

De Batravers en Kaerelloead zullen op zaterdag 7 augustus tussen 14.00 en 14.30 uur weer in Neer zijn met de fiets.

Ouderavond: 

De ouderavond van de Senioren gaat niet door. Er zal op deze avond van 19.30 t/m 20.00 uur wel een trailer klaarstaan bij het Patronaat waar kleding, chips e.d. afgegeven kan worden welke naar het kampterrein gebracht wordt.

Voor Sjmaor is er een ophaalmoment op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Voor Qûasjiopeia is dit moment om 19.45 uur. Er is voor deze 2 groepen geen ouderavond. Voor de Batravers en Kaerelloead zal er een ouderavond zijn van 20.00 – 21.00 uur. Er zal geen eten en drinken verkocht worden op deze avond. Deze ouderavond zal onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden.

Voor de ouderavond van de Junioren geldt dat deze niet doorgaat als de coronamaatregelen aangescherpt worden. Mocht dit zo zijn dan zal dit bij de start van het kamp kenbaar gemaakt worden.

Voor de junioren is er een kamplied vantevoren opgenomen. Hier kunnen jullie dit beluisteren en oefenen zodat jullie op kamp keihard mee kunnen zingen.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.