Geslaagd zomerkamp 2021

Van 24 juli t/m 7 augustus 2021 zijn alle groepen van Jong Nederland Neer op kamp geweest in de bossen van Wellerlooi. Het hele kampement met tenten, wasplaatsen, hudo’s, een keuken en eetgelegenheden voor de leiding en de kinderen werd verdeeld over een groot bosterrein. De eerste week zijn de Waoghels,  Wuilesse, Gorg3ls en Kraom weggeweest. De tweede week waren Sjmaor, Qûasjiopeia, de Batravers en Kaerelloead aan de beurt. In de bos en in de omgeving zijn tochten en spellen gedaan. Verder was er een toneel op het thema: Toen geluk nog hiel gewoen waas. Ook het kampliedje werd iedere dag luidkeels meegezongen. Ook kregen we op donderdag dagblad De Limburger op bezoek en werden vrijdag voorpaginanieuws.  Hierbij willen we alle leiding, kookstaf, sponsoren en overige vrijwilligers hartelijk danken voor weer 2 geslaagde weken voor kids en leiding. 

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.