Kavelschouw 2022 Neer

Het Younglandsfestival, voorheen ‘Kaderschouw’ is een ontmoetingsweekend voor de vrijwilligers van de 41 plaatselijke JongNL afdelingen. Aan deze tweejaarlijkse activiteit nemen zo’n 400 tot 500 vrijwilligers uit heel Limburg deel. Elke editie wordt door een andere afdeling ism met het bureauteam van JongNL Limburg georganiseerd en elke editie heeft een eigen thema.

Dit jaar is het de beurt aan Jong Nederland Neer om het weekend te organiseren. We hebben voor een ‘sjuttethema’ gekozen en draagt de naam ‘KAVELSCHOUW’. De KAVELSCHOUW zal plaatsvinden in het weekend van 17 & 18 september 2022. Het is een feestelijke opening van het jeugdwerkseizoen, bedoeld om ‘dank je wel’ te zeggen tegen al die vrijwilligers. De activiteit is diep geworteld in de historie en het programma bestaat traditiegetrouw uit een mengelmoes van actie, feest en educatie. Voor het weekend hebben we naast onze eigen vrijwilligers nog wat hulp nodig. Lijkt het jou leuk om te komen helpen met het opbouwen van het terrein, op de zaterdagmiddag mee te helpen bij actieve, creatieve, muzikale, sportieve, culinaire workshops en activiteiten of zaterdagavond te helpen achter de bar?

Meld je dan aan via info@jongnederlandneer.nl of stuur een appje naar een leider van JNN die je kent.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.