Zomerkamp Swalmen 2023

In de rustige bossen van Swalmen, Limburg, ligt een geheimzinnig kamp genaamd ” Kamp van Bosbergen”. Diep verscholen tussen de majestueuze bomen, dient dit kamp als een veilige haven voor een selecte groep helden. Deze helden zijn geen gewone mensen, maar dappere en moedige soldaten die de wereld beschermen tegen elke vorm van gevaar.

Het kamp van Bosbergen is de thuisbasis van een elite-team van soldaten. Samen vormen ze een onverslaanbaar front dat de balans tussen goed en kwaad in stand houdt.

 

Binnen de grenzen van het kamp bevindt zich een geheime schotelantenne, die essentiële informatie ontvangt uit alle uithoeken van de wereld. Deze informatie is van onschatbare waarde en moet ten koste van alles worden beschermd tegen vijandige krachten.

 

Terwijl de nacht valt over het Kam van Bosbergen, worden de wachtposten versterkt en wordt het beveiligingssysteem geactiveerd. De soldaten weten dat hun missie van levensbelang is, en ze zijn bereid om hun eigen leven te riskeren om de veiligheid van de schotelantenne te waarborgen.

Maar in de schaduwen van het kamp, wacht een onzichtbare dreiging. Een gevaarlijke vijand heeft zich genesteld in hun midden en de soldaten zijn zich er nog niet van bewust. Terwijl ze zich voorbereiden op een week vol spanning en avontuur, hebben ze geen idee wat hen te wachten staat.

 

Het Kamp van Bosbergen zal het toneel worden van een episch en onvoorspelbaar avontuur, waarin loyaliteit, moed en opofferingsgezindheid op de proef worden gesteld. De soldaten zullen geconfronteerd worden met geheimen, bedrog en onverwachte wendingen die hen zullen dwingen om hun ware kracht te tonen.

 

Dus bereid je voor op “Operatie Schaduwwacht” in het Kamp van Bosbergen, waar de toekomst van de wereld op het spel staat en heldendaden in het duister ontstaan.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.