Zwemmen Mosaqua Gulpen

Dit jaar gaan we met geheel Jong Nederland Neer zwemmen in Gulpen bij Mosaqua. Een superleuke avond uit voor ganse “bubs oet Naer”.

Het zwembad in Gulpen geeft plezier en vertier voor jong en oud en is geschikt voor alle leeftijden. Geef je daarom dus ook snel op!

Het uitje naar Mosaqua zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 2024. We vertrekken vanaf het voetbalveld in Neer met een aantal bussen stipt om 17.30 uur. Dus zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent! Alle groepen zullen rond 22.15 uur weer terug zijn in Neer.

Om een idee te krijgen hoeveel personen gaan zwemmen vragen we je om het opgavestrookje in te vullen en uiterlijk 2 februari 2024 samen met de eigen bijdrage van € 15,00 in te leveren bij je leiding.

Ook dit jaar is het niet toegestaan om te eten, snoepen of drinken in de bus. In het zwembad mag je geen eigen eten of drinken meenemen. Je kunt wel wat geld meenemen om daar iets lekkers te kopen.

Belangrijk om niet te vergeten: Neem wat muntgeld (2 euro, 1 euro, 0,50 cent) mee om gebruik te maken van de kluisjes in het zwembad. 

Tot 23 februari.

Voor meer informatie over het zwembad Mosaqua in Gulpen zie de website www.mosaque.nl

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.