Workshops 2024

Er worden 9 en 10 april de volgende workshops gehouden:

Omgaan met Tieners

Jonge leiding komt veelal voort uit de seniorengroepen. Het zijn vaak de beste vrijwilligers. Zij hebben immers zelf ervaren wat JongNL is en wat het voor de ontwikkeling en zelfvertrouwen kan betekenen. Om die reden is het belangrijk om tieners geboeid te houden. Verbinding ontstaat door professionalisering van het aanbod, de manier van programmeren en de wijze waarop de leiding de tieners bij de programmering betrekt. Tieners moeten het gevoel hebben dat ze ergens bij horen en dat ze JongNL niet mogen missen, omdat daar iets te halen valt. We presenteren de TienerTop5, die bestaat uit een vijftal items die samen voor een volwaardige afwisselende programmering zorgen. Tijdens deze workshop ga je met elkaar aan de slag

Ongevallen

Wat te doen bij “huis, tuin en keukenongevalletjes”, oftewel, wat te doen bij kleine ongevalletjes in en rondom de blokhut. In deze workshop ga je aan de hand eigen praktijkvoorbeelden aan de slag. Je leert bijvoorbeeld over het aanleggen van verbandjes, plakken van pleisters, rust bieden en steun geven.

Probeer als leiding minimaal 1 of 2 workshops te volgen. In deze week zullen er geen groepsavonden gehouden worden.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.