Zomerkamp 2024

Het komt er weer aan! Het zomerkamp 2024. We gaan dit jaar weer met de hele bubs samen èèn week op kamp van zaterdag 13 t/m zaterdag 20 juli 2024. De Raekels en Subbedeijes gaan van zondag 14 t/m woensdag 17 juli 2024. Seffes’21, Sjmaor, Qûasjiopeia, de Batravers en Kaerelloead gaan van 13 t/m 17 juli 2024 op Kamp. Op woensdagavond 17 juli vindt ook weer de ouderavond plaats. Voor de Raekels en Subbedeijes eindigd hier dan ook het zomerkamp en gaan ze weer naar huis. Opgeven voor dit superevenement kan nu al via het formulier op onze website www.jongnederlandneer.nl/grootkamp. Opgeven kan vóór 10 mei a.s. Over het kamp zelf krijgen jullie nog meer informatie middels een kampboekje nadat je je hebt aangemeld. We hopen weer met grote getale aanwezig te zijn zodat wij er met alle leiding en overige vrijwilligers weer iets moois van kunnen maken.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.