Groot kamp 2024

Hé kids,

Het is weer zover, we mogen weer, eindelijk! Het grote Jong Nederland zomerkamp zit er weer aan te komen. We gaan dit jaar weer met de hele bubs in één week op kamp (13 juli t/m zaterdag 20 juli). De groepen Raekels & Subbedeijes gaan met de auto en komen van zondag 14 juli t/m woensdag 17 juli 2024. Woensdag 17 juli vindt dan ook de ouderavond plaats, waarna de twee jongste groepen hun weg naar huis vervolgen.

De leiding is al weer bezig om er voor jullie weer een fantastisch kamp van te maken, maar ook jij moet van te voren wat voor ons doen! Wat dan? Nou, je opgeven voor het kamp! Dat kan door onderstaand formulier volledig in te vullen vóór 10 mei 2024. (Het kampgeld á € 70,- wordt na opgave automatisch afgeschreven rond 10 juli 2024.) (Het kampgeld voor Raekels & Subbedeijes zal € 50,- bedragen).

Over het kamp zelf krijg je nog informatie middels het kampboekje. Daarin staat alles wat je moet weten over het kamp.


Middels deze weg wil Jong Nederland Neer je ouders/verzorgers tevens laten weten dat Jong Nederland Neer niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of beschadiging van bagage of andere meegebrachte spullen. Houdt hier dus rekening mee. Neem niet je beste spullen mee naar een groepsavond, weekend, kamp of andere activiteit van Jong Nederland.

Opgave formulier

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.