Lid worden

Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van Jong Nederland Neer. Wij willen je graag vragen om onderstaand opgaveformulier in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken.

De lidmaatschapsperiode duurt van 1 januari t/m 31 december. In 2023 ben je voor slechts €70,- verzekerd van veel plezier bij Jong Nederland Neer! Hoe kun je dit betalen? Je hoeft alleen maar één keer een doorlopende machtiging in te vullen, middels het onderstaande opgaveformulier. Deze vervalt als het lidmaatschap wordt opgezegd of als u de machtiging intrekt. De incasso van de contributie zal rond 25 januari plaatsvinden. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de penningmeester of bij je eigen bank. 

Verder wenst de overheid dat wij jou op de hoogte brengen van het feit dat je zoon of dochter lid is van een vereniging die aangesloten is bij een overkoepelende organisatie, namelijk Jong Nederland Limburg, Marijkelaan 11a, te Melick. Een gedeelte van de te betalen contributie is bestemd voor het lidmaatschap bij deze organisatie.

Via deze weg willen wij je laten weten dat Jong Nederland Neer niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies of beschadiging van bagage of andere meegebrachte spullen. Het wordt daarom aangeraden om niet de beste spullen mee te geven naar een groepsavond, weekend, kamp of andere activiteit van Jong Nederland.

 

Zijn over bovenstaande nog vragen? Schroom niet om de leiding aan te spreken, of een mail te sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.

Stichting leergeld

Voor ieder kind moet het mogelijk zijn om te kunnen ontspannen en zich sociaal te kunnen ontwikkelen. Binnen Jong Nederland Neer zijn hier tal van mogelijkheden, in alle leeftijd fases. Ook voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen moet deze mogelijkheid er zijn.

Dit kan via “Stichting Leergeld Leudal”. Bel of mail met leergeldleudal@gmail.com, 06-36085727. Voor vragen kan men altijd bij het bestuur van Jong Nederland Neer terecht.

Opgave formulier

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.