Goed gedaan, jullie hebben de eerste puzzel opgelost.


Jullie kunnen nu op weg gaan naar het eerste coördinaat. 
Route A: 51.340110 6.076013
Route B: 51.323991 6.053291


Deze coördinaten zijn eenvoudig in te voeren in Google Maps om zo de juiste locatie te bepalen. Let op! neem de coördinaten exact over en maak altijd gebruik van een punt (.) ipv een komma (,).


Eenmaal op een locatie aangekomen moeten jullie op zoek naar een zelfde capsule die jullie te zien hebben gekregen. Neem alles mee en laat geen spullen achter. Op locatie 1 is iets anders te vinden, maar daar komen jullie gaandeweg wel achter.


Tot slot komen we jullie toch nog iets tegemoet en staan hieronder per locatie hints om de capsule met jullie volgende bestemming makkelijker te vinden. En omdat we de beroerdste niet zijn zullen we als jullie als eerste bij ons aankomen en de laatste opdracht als snelste oplossen en voor een leuke prijs zorgen.


Veel succes!!! 

Hints Route A
A1: Ju des Boulesbaan
A2: Bankje beek
A3: Bloembak bank
A4: Bankje bij kruis
A5: Verkeerbord
A6: Kiezelsteentje


Hints Route B

B1: Ruiterpaaltje
B2: Kruis
B3: Gasunie
B4: Verkeerbord
B5: Verkeerbord
B6: Kiezelsteentje

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.