Oude schetsen JNN logo

Oude schetsen JNN logo Dit zijn de originele tekeningen van het logo van Jong Nederland Neer welke getekend zijn door Luc Ritzen. Dit was de broer van een goede vriendin

Lees Meer »

Workshops 2024

Workshops 2024 Er worden 9 en 10 april de volgende workshops gehouden: Omgaan met Tieners Jonge leiding komt veelal voort uit de seniorengroepen. Het zijn vaak de beste vrijwilligers. Zij

Lees Meer »

Dropping 2024

Dropping JNN 2024 Op vrijdag 29 maart 2024 is weer de jaarlijkse dropping van JNN. Een tocht met allerlei leuke posten en spellen. Jullie worden weer met busjes gedropt bij

Lees Meer »

Stroopwafelactie maart 2024

Stroopwafelactie 2024 Zaterdag 9 maart a.s. is weer de 2 jaarlijkse zoenenactie van Jong Nederland Neer. Alleen dit keer geen Zoenen maar stroopwafels. Vanwege leverproblemen van de Zoenen hebben we

Lees Meer »

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.