Het bestuur van Jong Nederland Neer

Jong Nederland is een stichting met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur welke een aantal groepsoverstijgende zaken en alle bestuurlijke zaken regelt. Het hoogste orgaan is de algemene leidingvergadering waarin alle leiders en leidsters van Jong Nederland Neer zitting hebben. Dit orgaan benoemt o.a. de bestuursleden en stelt de jaarrekening en de begroting vast.

Het stichtingsbestuur van Jong Nederland Neer bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter: 
Vice-voorzitter: 
Penningmeester: 
2de Penningmeester: 
Secretariaat:
Secretariaat: 

Bestuurslid: 
Bestuurslid: 
Bestuurslid: 
Bestuurslid: 

Roel Henderikx
Daan Metsemakers
Rick Luyten
Eric Klinkenberg
Tim Boonen

Ilse van Lier
Dennis Thissen
Wim Jeurninck
Elke Noblesse
Laura Boonen