Het bestuur van Jong Nederland Neer

Jong Nederland is een stichting met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur welke een aantal groepsoverstijgende zaken en alle bestuurlijke zaken regelt. Het hoogste orgaan is de algemene leidingvergadering waarin alle leiders en leidsters van Jong Nederland Neer zitting hebben. Dit orgaan benoemt o.a. de bestuursleden en stelt de jaarrekening en de begroting vast.

 

Het stichtingsbestuur van Jong Nederland Neer bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Roel Henderikx
Vice-voorzitter: Daan Metsemakers
Penningmeester: Rick Luyten
2de Penningmeester: Eric Klinkenberg
Secretariaat:Tim Boonen en Ilse van Lier
Bestuurslid: Dennis Thissen
Bestuurslid: Wim Jeurninck
Bestuurslid: Elke Noblesse
Bestuurslid: Laura Boonen
Bestuurslid: Maik Dirkx

 

Voorzitter: Roel Henderikx
Vice-voorzitter: Daan Metsemakers
Penningmeester: Rick Luyten
2de Penningmeester: Eric Klinkenberg
Secretariaat:Tim Boonen en Ilse van Lier
Bestuurslid: Dennis Thissen
Bestuurslid: Wim Jeurninck
Bestuurslid: Elke Noblesse
Bestuurslid: Laura Boonen
Bestuurslid: Maik Dirkx