Subbedeijes

2022 - 2024

HEY, HOI en HAI!

Messjien höbse al eine kiër van òs gehuuërdj?! Messjien auch neet? Mer nao dit stökske wetj gae zeker waem wae zeen! Wae zeen 24 gezellige, enthousiaste en speelse kinjer, tösse de 9 en 10 jaor die (neet altied) ‘loestere’ nao de naam SUBBEDEIJES! Elke woonsdigaovendj van 18.30 toet 20.00 oor kome wae met väöl plezeer nao Jong Nederlandj. Op oze groepsaovendje laupe wae  ònger angere speurtochte, gaon wae nao het bos, sjpele wae boete of amusere wae os in het Patronaat. Wae vinje het väöral te gek om lekker te rause. Met oze leiding make wae der elke waek weer ein fieëst van! Liektj het dich auch leuk om elke goonsdig te komen rause of eine leuke aovendj te höbbe? Kom de gerös eine kiër kieke oppe goonsdigaovendj :).

De leiding

Tiers van Oeteren
Sem van Sint Fiet
Femke Schroën
Nina Cuijpers
Mats Hermans

De leiding

Teun Peulen
Guusje Hendriks
Maud Weekers
Ralph Bruls
Jort Triepels

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.