Sjmaor

2020 - 2024

Sjmaor is een twiede jaors groep van 27+ leden en 9 man leiding. Sjmaor is geine botterham! Auch al begos de groep in tied van corona, toch zeen wae met zien alle erg enthousiast aan de slaag gegaon en hubbe wae ein leuke en energieke groep op kenne starte. Wae hubbe al ein zomerwiekend gehad, ein halve waek zomerkamp en auch ut basissjorre zit dr al aardig in! Dit jaor haope wae mier fysiek groep te kinne dreije om zoea nog mier leuke en sjieke activiteite met de kids te kinne gaon ongernumme. Wae hubbe dr eedere waek weer zin in en aan de gooje opkomst en reacties van de kids bliekt eedere kier weer dat zuu net zoea enthousiast zeen as os. Wae kieke oet naor ein nuuj jaor vol gezelligheid en veul activiteite!

De leiding

Folkert Noblesse
Elin Hermans
Bram van de Beuken
Thijs Beeren
Sanne Jeurninck

De leiding

Stan van Pol
Anouk Theelen
Steven Bruls
Joyce Becks

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.