Wat is Jong Nederland Neer

Opgericht in 1945 voortkomend uit het Patronaatswerk, waar vroeger op zondagmiddag door de kapelaan spellen werden gedaan met de Neerse jongens, heeft Jong Nederland Neer zich ontwikkeld tot wat het nu is: Een jeugdvereniging waarin zo’n 230 kinderen onder begeleiding van ongeveer 70 leiders/-sters en andere vrijwilligers wekelijks activiteiten doen.

Ingedeeld in een aantal leeftijdsgroepen, waarvan er elk jaar een nieuwe bijkomt, komen kinderen van 8 tot ongeveer 18 jaar in gemengde groepen 1 avond per week bij elkaar met leeftijdsgenoten. Jong Nederland Neer is bij de provinciale organisatie Jong Nederland Limburg aangesloten waarin meer dan 5000 Limburgse kinderen vertegenwoordigd zijn, (zie ook www.jongnl.nl).

De activiteiten concentreren zich rond de drie spelpijlers van Jong Nederland: “Sport en spel”, “Creativiteit” en “Buitenleven”. Concrete voorbeelden zijn, kringspellen, balspellen, knutselen, toneel, zeskamp, survival, bosspellen, zwemmen, speurtocht, etc. De groepen worden geleid door leiders en leidsters die het programma bedenken, voorbereiden en uitvoeren. Sinds een tijdje maken we gebruik van een standaard programma dat ervoor zorgt dat de diverse activiteiten aansluiten bij de leeftijdsgroep.

Meestal zijn het activiteiten voor 1 groep maar soms voor meerdere groepen, zoals een filmavond, sinterklaasviering of carnavalsdisco. In principe hebben de kinderen groepsavond op een vaste dag in de week, met vaste tijden. Als er iets afwijkends gepland is, wordt dat de kinderen verteld.

Naast de normale groepsavonden en gezamenlijke activiteiten zijn er een aantal kampen waarover u verder op deze website per groep informatie vindt. Het Patronaat aan de Leudalweg is ons clubhuis en hier vinden de meeste activiteiten plaats. Het beste kunt u uw kinderen speelkleren aan laten trekken die een beetje vuil mogen worden.

Let er op dat uw kinderen niet te vroeg bij het Patronaat, en niet op straat blijven hangen na de groepsbijeenkomst.

Toestemmingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de vernieuwde AVG-wet van kracht. Deze wet stelt onder andere dat er toestemming gegeven moet worden voor het bewaren van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Persoonsgegevens

Bij Jong Nederland Neer is het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan activiteiten. Deze gegevens betreffen de naam van het lid, het adres, de geboortedatum, de zorgverzekeraar en polisnummer, en het emailadres en telefoonnummer van de ouders.

De gegevens worden bewaard in PION, het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL Limburg. Het programma heeft de hoogste norm voor beveiliging van gegevens, en het is niet mogelijk om hier privacygevoelige informatie in op te slaan. Buiten PION worden ledengegevens nergens opgeslagen.

Foto’s en video’s

Soms worden op groepsavonden, tijdens activiteiten en tijdens de jaarlijkse weekenden en kampen foto’s gemaakt, die gebruikt worden op de website of op sociale media. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of ouders/verzorgers foto’s maken tijdens Jong Nederland activiteiten: hier hebben wij als vereniging geen invloed op.

 

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Jong Nederland Neer mij opnieuw om toestemming.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap zullen mijn gegevens verwijderd worden.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Ik geef toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven onder het kopje ‘persoonsgegevens’ in het ledenregistratiesysteem van Jong Nederland Neer (PION).


Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s door Jong Nederland Neer.


Mocht u vragen hebben betreffende de AVG of meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@jongnederlandneer.nl.